Veilig betalen  iDEALMaestroMastercardVisa Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Service & garantie

Windbreekdoek.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar, naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Op de geleverde producten wordt de garantie van de leverancier overgenomen.

De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient deze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren aan Windbreekdoek.nl. Dit mag door middel van verzending of directe aflevering aan het verkoopadres van Windbreekdoek.nl.

Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor rekening van de koper.

De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling indien:

  1. De koper de producten heeft verwaarloosd;
  2. De koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht;
  3. Door onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door anders dan externe oorzaken en/of onheilen;
  4. Producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd en/of onderhouden;
  5. De koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  6. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijk geldende garantiebepalingen van kracht.
Windbreekdoek.nl

Windbreekdoek.nl